Avfallssystem til flerleilighetsbygg i Klostergata, Trondheim. Foto: Gertrude Mulders

Avfallsystem

Avfallsanlegg skal være lette å komme til og bruke av alle som bor eller bruker bygningen.

Et felles avfallssystem skal være lett tilgjengelig med trinnfri atkomst fra boenhet eller arbeidsplass. Avstanden fra hovedinngang til innkastpunkt skal være henholdsvis maksimalt 50 meter for restavfall og 100 meter for papp/papir. Gangveien skal være hinderfri, med en stigning på maksimalt 1:15 frem til oppsamlingsenheten.

Foran avfallsinnkastet skal det være et horisontalt felt på minimum 1,5 ganger 1,5 meter. For å sikre avrenning av vann kan det være litt fall, men overgangen fra det horisontale feltet og det tilliggende gangarealet må være nivåfritt.

Innkasthøyden må være maks 1,1 meter, slik at også den som sitter i rullestol kan bruke det. For å åpne innkastluken må det kreves en drakraft på maksimalt 20 Newton. 

Bruk luminanskontraster (lyshetsgradforskjell mellom forgrunns- og bakgrunnsfarge) mot omgivelsene for å gjøre avfallssystemet enklere å se for svaksynte, og innkastluken og håndtak må ha god kontrast til resten av systemet. Informer om type avfall med  piktogram og skrift:

  • Bruk stor forbokstav og små bokstaver.  Fonthøyde: Den største fonten må være minst 25 millimeter og den minste 8 millimeter
  • Bruk tydelig  luminanskontrast 0,4  til  bakgrunnsfargen 
  • Et elektronisk display må ha tydelig luminanskontrast 0,4 mellom skrift og bakgrunnsfarge