Uteområder, fellesanlegg

Det å forstå utsiden er viktig for å kunne tilnærme seg løsningen din. Bokstavelig talt. 

Tenk tidlig over utformingen på utsiden av bygget ditt, og hvordan du tilrettelegger for maksimal brukskvalitet. Hvordan du planlegger og utformer utearealene til bygget får stor betydning, for eksempel for hvordan du skal tilrettelegge utvendig atkomst.

Med uteareal menes opparbeidet atkomst, parkeringsareal, uteoppholdsareal i tilknytning til byggverk og uteoppholdsareal for allmennheten.