Atskilt møbleringssone og gangsone. Sykkelparkering i møbleringssone. Foto: Solveig Dale

Veifinning, orientering

Skilt, merking og bruk av farger og struktur gjør det lettere for alle å finne frem.

Ved å bruke ulike belegg som skiller seg ut i farge og struktur, eksempelvis der gangveier slutter eller ved overganger til fortau, blir det lettere å oppdage retningsforandringene. Du kan faktisk «lese» dem med føttene, og du finner veien selv om du ikke kan se. 

Ved å la strukturen i belegget framstå som en sammenhengende enhet fra et bestemt sted til en viktig funksjon, skaper du en ledelinje. 

Merking ved hjelp av kontrast og overflatestruktur på trappetrinn, avsatser, hjørner og søyler er effektive tiltak for å redusere personskade. Kombinasjonen av belysning og kontraster kan brukes til å sikre god synlighet på skilt og annen merking.

Logisk skilting

Skilt bør være plassert i en høyde som gjør at de kan leses både om du står eller sitter. Det må være god kontrast mellom bokstaver eller symboler og bakgrunnen. Lag et skiltprogram med en logisk struktur hvis du skal bruke flere typer skilt.

Tenk også nøye over plasseringen av skiltene. Nedhengte og utstikkende skilt, samt eventuelle andre bygningsdeler, må ikke komme i veien for alminnelig ferdsel. Dette er særlig viktig for blinde.