Lørenskoghus. Foto: www.archelon.no

Lysforhold

Sol, lys, terrengfall og orientering

Kvaliteten på boliger og utearealer er ikke bare et spørsmål om arkitektonisk utforming, men avhenger også av beliggenheten i forhold til sol og lys. Generelt bør både hver enkelt bolig og hvert enkelt uteoppholdsareal ha best mulig sol- og lysforhold. Byggteknisk forskrift TEK 10 paragraf 8-4 krever god kvalitet på sol- og lysforhold, men gir ikke nærmere spesifikasjoner. Tradisjonelt har fem timers solbelysning på fasaden ved vår- og høstjevndøgn vært anbefalt. For uteoppholdsarealene er ettermiddagssol særlig ønskelig, men også formiddagssol bør tilstrebes.

Sydvendte skråninger er enklest og best egnet for boligbebyggelse. I nord- og østvendte hellinger vil det være vanskelig å få til gode sol- og lysforhold, særlig når tettheten er høy. Hellinger mot sydøst og nordvest byr på store utfordringer. I nordvendte skråninger bør utnyttelse av solinnfall fra vest få stor vekt i planleggingen.

Lys kombinert med kraftige kontraster gir oppmerksomhet.

Synligheten ved inngangspartier og i gangveier utendørs forsterkes av fargekontraster på overflater, for eksempel ved bruk av ulike typer av belegningsstein. 

Hvis belysningsstyrken langs gangvei og ved inngangsparti blir for lav, vil en svaksynt raskt miste fargesynet. Sørg derfor for at valøren i fargene gir god kontrast, og at det er tilstrekkelig belysning så man kan skille fargene fra hverandre. Pass samtidig på at blending unngås.