Trapp på Schandorffs plass. Foto: www.archelon.no

Trapp

Riktig utforming vil hjelpe svaksynte og blinde til å forstå hvor trappen begynner og slutter, og de vil kunne følge trappen trygt. Trapp i uteområder supplerer trinnfri atkomst.

For å unngå fall og snubling bør trapper utformes med tette opptrinn og uten utspring på trinnforkant.

Trapper i uteområder skal ha kontrastmarkering og håndløpere. Det anbefales at håndløpere monteres i to høyder. Rekkverk og håndløpere bør kunne skilles fra hverandre. Synlighet oppnås ved kontrast mellom farge på bakgrunn og farge på markering. 

Det er nøyaktig målsetting som ligger til grunn for detaljer i skjemategninger for trapper og rekkverk. Det er viktig at disse følge med hensyn til slik som:

  • Hvor langt ut rekkverksavslutningen stikker
  • I hvilken høyder håndløper festes, og at de er sammenhengende forbi hjørner og langs flate partier
  • Bredde på merking av trinn og dimensjoner på fare og varselindikator på dekke