Universelt utformet lekområde, København. Foto: DiBK

Uteareal

Felles uteareal for allmennheten og uteareal for arbeids- og publikumsbygg skal være universelt utformet.

Bildet viser Hauser Plads ved Købmagergade i København. Plassen er en lekeplass som ligner et futuristisk mini bakkelandskap i teletubby-stil. Lekeplassen ligger oppå Center for Renhold, og er utformet etter prinsipper for universell utforming.

Arkitekt: KPB.EU, joint venture mellom Karres en Brands og Polyform.

Tomteforhold

Plasseringen av bygget, og hvordan det forholder seg til tomten, er avgjørende for brukbarheten.

Tomteforhold

Uteområder, fellesanlegg

Det å forstå utsiden er viktig for å kunne tilnærme seg løsningen din. Bokstavelig talt. 

Uteområder, fellesanlegg

Kommunikasjonsveier

Kommunikasjonsveier må imøtekomme våre ulike forutsetninger for å oppfatte informasjon, orientere og bevege oss i omgivelsene.

Kommunikasjonsveier