Rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse angir de ytre rammene for byggeprosjektet. Kravene til universell utforming gjør imidlertid at det kan være aktuelt å skrive søknader til andre myndigheter også.

Ansvarsfordeling 

Tiltakshaver/ledergruppen har ansvar for å sikre gode kontrollrutiner.

Den ansvarlige søker skal:

  • vurdere viktige og kritiske områder innen universell utforming, og sørge for at det lages en plan for helhetlig prosjektering og kontroll
  • vurdere uavhengig kontroll
  • ved behov: Ivareta krav fra andre myndigheter som tar for seg universell utforming
  • undersøke behovet for søknad om unntak fra krav om universell utforming. Det gjelder for eksisterende bygninger, der mulighetene til å få til gode løsninger er både praktisk og økonomisk svært krevende.

Den prosjekterende skal:

  • organisere prosjektteam med nødvendig fagkompetanse
  • fordele ansvar for arbeidsoppgavene
  • redegjøre for hvordan universell utforming er ivaretatt der det er krav til det
  • sikre at relevant informasjon og krav om universell utforming blir videreformidlet til alle involverte. Det kan være gjennom tverrfaglig kontroll helt fra anbudsaksept, samt egne møter med underentreprenører og/eller prosjekterende fag
  • før søknad sendes om rammetillatelse: Sikre tverrfaglig dokumentkontroll i henhold til myndighetskrav (ytre rammer og brannmessige konsekvenser) på områder med grensesnittansvar.