Igangsetting

En beskrivelse av tiltak som viser hvordan tekniske krav er ivaretatt, samt tegninger og beregninger, er sentral i forbindelse med universell utforming.

Søknad om igangsettingstillatelse skal inneholde dokumentasjon som angitt i forskrift om saksbehandling. 

Forskrift om byggesak (åpner i nytt vindu)

Deler av dokumentasjonen kan utelates der kommunen finner at den ikke er relevant for den aktuelle sak.

Veileder til forskrift om saksbehandling (åpner i nytt vindu)

  • Den ansvarlige søker har ansvar for å identifisere og avklare aktuelle ansvarsområder innen universell utforming for de ansvarlige foretakene.
  • Den prosjekterende har ansvar for å vite innenfor hvilket arbeidsområde universell utforming hører hjemme.

Ved ferdigattest gis en samsvarserklæring for prosjektering. Den erklærer at all prosjektering, inkludert arbeidstegninger, er ferdig kvalitetssikret i henhold til prosjekteringsgrunnlaget for universell utforming.