Veifinning, skilt på legesenter, Oslo. Foto: Universell utforming AS

Orientering og veifinning

Vi har ulike forutsetninger for å lese omgivelsene våre.

Det å kunne finne frem kan virke som en selvfølgelighet, men måten vi orienterer oss på kan være veldig forskjellige. For noen svaksynte og for blinde,  er det hørselen eller taktile overflater som blir avgjørende for å kunne finne frem. Synet reduseres for de fleste etter hvert som vi blir eldre. 

Det er imidlertid ikke bare synet som påvirker vår evne til å orientere oss. Vår evne til å høre, hvilke språk og kulturelle koder vi behersker samt kognitive utfordringer, spiller også inn. Derfor er det viktig å ta hensyn til flere behov. Ved å legge til rette for gode veifinningssystemer, med bygningsstruktur, skilt og andre hjelpemidler, vil flere kunne navigere i bygninger og uterom.

Tenk på:

  • Logisk planløsning og arealer som er oversiktlige, trygge og romslige. Det er for eksempel lettere å orientere seg fra lang avstand hvis inngangspartiet er sentralt plassert.
  • Kontrastmerking ved bruk av både lys og farger.
  • God belysning.
  • Tydelig, enkel skilting og bruk av symboler.
  • Rettvinklede gangveier som er uten hindringer.
  • Redusert bakgrunnsstøy og akustikk.
  • Sikring av glassflater.