Trapp, Nydalen videregående skole i Oslo. Foto: Universell utforming AS

Lysforhold

Mye lys og et høyt belysningsnivå er ikke nødvendigvis bra. Det er balansen mellom riktig lys på rett sted og belysningen i omgivelsene som avgjør om løsningen er god. 

Lys gjør omgivelsene våre synlige. Det er kontraster, lys og skygge som gjør at vi oppfatter dybde, bevegelser og kan skille objekter fra hverandre. På samme måte som du kan fremheve det som er viktig med lys, kan fravær av belysning skjule det som ikke er viktig.

En godt planlagt belysning og bevisst bruk av farger og kontraster, gjør det lettere for alle å oppfatte form og funksjon i et rom. Det skaper gjenkjennelse og trygghet, kan hindre skader og gjør det lettere å finne frem. 

Tenk på: 

  • Belysningsstyrken, eller luminansen, bør være høyere i inngangspartier, øverst og nederst i en trapp, foran heiser, informasjonstavler og skilt.
  • Skap kontraster mellom gulv, vegger, dører og tak for gjenkjennelse og bedre orienterbarhet.
  • Mørke flater krever høyere belysningsstyrke enn lyse flater. Blanke flater kan gi uønskede reflekser og forstyrre mulighetene til å orientere seg. Belysningen må derfor avstemmes med materialbruk og fargevalg.
  • Kombiner direkte og indirekte belysning, samt rettet og diffus belysning.
  • Bruk lysarmaturer med god avskjerming, optikk og gjerne slike som kan dimmes.
  • Benytt høyfrekvent forkoblingsutstyr som gir et flimmerfritt lys.
  • Reduser risikoen for blending. 

Lysfluks beskriver hvor mye lys totalt som sendes fra en lyskilde, og har symbolet Φ. Lysfluks har måleenheten lumen (lm).

Lysstyrken forteller hvordan lysfluksen fordeler seg i rommet, altså den mengden lys som kommer fra en lysskilde eller reflekterende overflate i en gitt retning. Lysstyrken har symbolet I, og måleenheten er candela (cd). 

Belysningsstyrke (illuminans) angir hvor mye lysfluks som treffer et areal. Illuminans har symbolet E, og måleenheten lux (lx). Lux tilsvarer lumen per kvadratmeter (lx = lm/m2). Flatens evne til å reflektere lys kalles refleksjonsfaktor og er et mål for hvor stor andel av lyset som reflekteres tilbake fra en belyst flate. 

Luminans er et mål på hvor lys et objekt, eller en flate som reflekterer lys, er i gråtoneskalaen. Luminans har symbolet L, og oppgis i SI-systemet som candela per kvadratmeter (cd/m2) Det sier noe om hvor stor lysstyrke som et objekt stråler ut pr. m2