Matavfall som mugler kan bidra til dårlig inneklima, men det er den "skjulte" påvirkningen som er vanskelig å gjøre noe med. Foto: Carolyn Ahmer/HiB

Inneklima

Ren luft er viktig for alle, men for allergikere og andre med miljøhemninger er god luftkvalitet en livsnødvendighet.

Pollen. Støv. Forurensning. Renhold. Fukt. Materialer. Iskald luft. Sigarettrøyk.

Ubehag i luftveiene får slimhinnene våre til å reagere og forsvare seg. Et innpust kan være alt som skal til for å utløse astma, allergi eller overfølsomhet. Eller en lett berøring av et rekkverk, som setter deg i kontakt med et materiale du ikke tåler. 

Både overfølsomhet, allergi og astma har sammenheng med materialbruk og inneklima. Derfor er det så viktig at kravene til inneklima overholdes. Luftmengde og luftkvalitet må dimensjoneres etter antall brukere, og hvilken aktivitet som skal utføres i lokalene.

Hva er overfølsomhet?

Overfølsomhetsreaksjoner kommer av altfor ømfintlige slimhinner. Reaksjoner kan oppstå på grunn av “nesten ingenting” og gi mye ubehag.

Hva er allergi?

Allergi er en samlebetegnelse på flere plager i øyne, nese, luftveier, hud og tarm, som får kroppens immunforsvar til å reagere. Ved allergi kommer reaksjonen ofte raskt og kan være svært voldsom – iblant livstruende. 

Hva er astma?

Astma er en kronisk irritasjonstilstand i luftveiene. Ubehandlet pollenallergi øker sjansene for å få astma. Forekomsten i befolkningen stiger urovekkende. Over 20 prosent av barn i Norge har, eller har hatt, astma innen de fylte ti år. Av den voksne befolkningen er det rundt 8 prosent som har astma. Har du hatt det som barn, kan det øke risikoen for kols i voksen alder.

Unngå:

  • biologisk forurensing på grunn av for høy fuktighet eller fuktskader på bygningen, som gir vekstmuligheter for sopp, mugg og bakterier
  • pollen, støv og annen forurensing. Begrens innvirkningen på luftkvaliteten fra veier og virksomheter i nærheten, og at støv og skitt trekkes inn i lokalene
  • materialer som fremkaller allergiske reaksjoner og avdampning fra kjemiske forbindelser. Bruk godkjente, miljøsertifiserte materialer som ikke avgir gasser
  • oppvarmingskilder og belysning som samler støv
  • opphopning av støv på vanskelig tilgjengelige flater
  • for høy innetemperatur
  • planter og trær som avgir pollen eller sterk duft. Bjørk, or, hassel og burot er blant de mest allergifremkallende trærne.

Legg til rette for at:

  • ventilasjons- og varmeanlegg får rutinemessig ettersyn og vedlikehold
  • det er enkelt å holde rent. Velg rengjøringsvennlige materialer som gir liten grad av refleksjon, og som ikke avgir gasser
  • det er lukkede garderober og skap.