Betjeningspanel i heis. Foto: Gertrude Mulders

Betjening

Alle ønsker seg friheten til å utføre oppgaver som er nødvendige for å å kunne delta eller ha nytte av tjenester, men for mange er bruken av betjeningspaneler og automater problematisk.

Dimensjonering av betjeningspaneler bør ta hensyn til at folk har ulik høyde, og dermed ulik rekkevidde og siktlinje.  For eksempel bør de kunne betjenes med kun én vilkårlig hånd, ha en holder for stokk eller krykke, og mulighet for lydbasert dialog og stemmestyring. 

For en person i rullestol vil rekkevidde og synsfelt også påvirkes av om det er plass til å komme inn under betjeningspanelet med knærne.

Viktig å tenke på: 

1) Rekkverk og håndløper

  • Riktig høyde på rekkverk og gjennomgående håndlist i to høyder, på begge sider.
  • Håndløperen skal være sammenhengende i hele trappens lengde og føres utover øverste og nederste trinn med avrundet avslutning. Den skal følge trappeløpet sammenhengende også over flate partier, rundt hjørner og i svinger.
  • I ekstra brede trapper bør det i tillegg være håndlist i midten avtrappeløpet.

2) Trapper

  • Skal ha kontrastmarkering og håndløpere.
  • Jevn stigning og samme høyde på opptrinn i hele trappens lengde.
  • Synlighet ved kontrast mellom fargen på bakgrunnen og på markeringen.

3) Markering av søyler, glassflater og glassdører

4) Lyd- og taleoverføringsutstyr

5) Behov for kraft ved betjening av dører, betjeningspanel og lignende