Brukskvalitet

Det handler ikke om å ville, men å kunne.

Det er i grenselandet mellom våre individuelle forutsetninger og samfunnets krav, som graden av funksjonsnedsettelse og funksjonsfriskhet defineres. Når vi snakker om funksjonsnedsettelse, blir fokuset ofte rettet mot person. Det er den enkeltes fysiske kraft og evne til bevegelse, eller til å se eller høre, som får avgjøre hvordan funksjonsnivået vurderes.

Men vi bør se like mye på omgivelsene. Samfunnsskapte hindringer fører med seg at noen av oss får dårligere vilkår for utdanning, arbeid og sosialt liv. Hindringer kan være alt fra det store til det små. Det kan være vanskelig å åpne emballasjen til pålegget om du har nedsatt håndfunksjon. Sitter du i rullestol, kan det å rekke opp til en ringeklokke på en dør bli en utfordring. Det er heller ikke like enkelt for alle å komme seg inn i en entre, eller ut til uterommet fra en bolig.

Gjennom universell utforming oppnår vi mest mulig like vilkår for alle. Det gjør at ulikheter viskes ut og at så mange som mulig kan delta uavhengig av funksjonsnivå. Grepene som bidrar til dette, gir brukskvalitet til løsningene du lager.

Lag bygg for alle

Vær bevisst føringene som legges for samfunnet, når du utformer byggverk og uteområder. Det å legge unødvendige hindringer for at folk skal delta i samfunnet, bør høre fortiden til. Vi vet bedre nå.

Det er mulig å lykkes når du vet hva som er nødvendig for noen, og som fungerer bra for alle. Sett deg inn i hva som forener og adskiller oss i omgivelsene våre, for å sikre brukskvalitet gjennom både prosjektering og utførelse. Universelt utformede løsninger kan bety bedre funksjonalitet for hver enkelt, enten du er barn, ungdom, voksen eller gammel – og uavhengig av funksjonsevne. For eksempel:

  • Både syklister, folk med barnevogner og gangvansker har nytte av at det legges til rette for rullestolbruk. 
  • Det at omgivelsene er enkle å orientere seg i er like nyttig for de som har det travelt, som for de med nedsatt hørsel eller syn.
  • Ren luft er nødvendig for alle , men helt vesentlig for allergikere/astmatikere. Det er bra for alle.