Privat uteoppholdsareal, Rosenborg Park. Foto: Solveig Dale

Uteoppholdsareal

Uteoppholdsarealer skal være egnet for de funksjoner de skal fylle, og må utformes slik at det ikke oppstår farlige situasjoner.

Med uteareal menes opparbeidet atkomst, parkeringsareal, uteoppholdsareal i tilknytning til byggverk. 

For boligbygg med krav om heis skal både privat- og fellesareal, som balkong, uteplass, takterrasse, være universelt utformet.

Det skal være trinnfri atkomst til uteplassen, og døren til den skal være lett å åpne. Kravet til trinnfri atkomst krever bevissthet i tomtebehandling, riktig planering og utførelse av fundament og grunnarbeider.