Parkering, Jessheim Park. Foto: Universell utforming AS

Parkering

Planlegg parkeringsplasser utfra forventet bruk.

Det skal være minst én tilgjengelig parkeringsplass til boligen, og antall plasser skal beregnes ut fra forventet bruk og besøk.  Antallet plasser forbeholdt forflytningshemmede må stå i forhold til antall p-plasser og merkes med skilting. 

Det skal også være trygge og korte fotgjengerforbindelser mellom parkering og byggverk. God lyssetting vil gjøre også gjøre parkeringen tilgjengelig etter mørkets frembrudd.