Avfallsystem for flerleilightsbygg i Klostergata i Trondheim. Foto: Gertrude Mulders

Avfallsystem

Håndtering av restavfall og resirkulerbare materialer må kunne gjøres uavhengig av funksjonsnivå.

For boligbygg med krav til tilgjengelig boenhet skal avfallssystem være :

  • Lett tilgjengelig.
  • Ha trinnfri atkomst.
  • En innkasthøyde på maksimum 1,1 meter.