Uteområder og fellesanlegg

Utformingen av området i tilknytningen til boligen er like viktig som boligen i seg selv for at løsningen skal bli universell.

Atkomst, parkering, avfallshåndtering og uteoppholdsareal. Alt dette er det viktig å tenke på skal være tilgjengelig for alle. Avstand, høyde og kvalitet på veien fra og til er også viktige momenter.