Tomteforhold

For å skape god tilgjengelighet er møtet mellom bygg og terreng særlig viktig.

En god terrengtilpasning av boligen, kombinert med bevisst material- og kontrastbruk og utforming i tråd med prinsippene om universell utforming, gir god brukbarhet.

Uteområder bør gi mulighet for opphold og sosialt samvær, rekreasjon, lek og spill i de ulike årstidene. Utgangspunktet er at tomten skal kunne brukes av alle: barn, unge, voksne og eldre, og uavhengig av funksjonsevne.

Tiltakshaver har et spesielt ansvar for å stille krav til fellestenkning rundt dette i prosjekteringsteamet fra dag én. Tenk på at det skal være minst mulig stigningsforhold mellom inngangsparti, parkering og uteoppholdsareal. Det må også finnes plass til å parkere barnevogner, rullatorer og rullestoler nær inngangspartiet, og helst under tak.