Stue

Stuen skal være et rom der alle, uavhengig av individuelle ferdigheter og funksjonsevner, kan slappe av og hygge seg.

  • Stuen bør ligge i samme etasje som inngangsdøren til boligen, og få nok dagslys til at det gir gode lysforhold i rommet.
  • Det må ikke legges opp til hindringer, som gjør det vanskelig å komme ut på balkonger eller åpne vinduer.
  • Stuen skal gi plass til logisk møblering og gode passasjer fram til skap, tv, vinduer og dører.
  • Stuen skal ha snuplass for rullestol og skal kunne innredes, slik at man får en passasjebredde på minst 900 mm til åpningsvindu, dør til balkong/uterom og andre eventuelle tilgrensende rom.