Soverom

Sørg for at soverommet er funksjonelt og tilgjengelig for alle. Det skal være tilstrekkelig snuareal og atkomst til seng, skap og vindu for rullestol.

Parsengssoverom skal ligge i samme etasje som inngangen til boligen. Minst en langside av sengen og garderobeplassen skal være tilgjengelig for å sikre at rullestolbruker kan komme seg inn og ut av sengen. Det skal være fri passasje på 0,9 m til dør og vindu for ån sikre at rullestolbruker lett kan komme til dører og vinduer uten at det er nødvendig å flytte på møbler.

Plassering av snuarealet i soverom skal ikke overlappe fast innredning eller slagarealet til døren i rommet. Tenk at det skal være plass til fast og løs innredning. Dersom dør slår ut kan snuareal plasseres foran døren. Slår døren inn, vil snuarealet måtte plasseres utenfor dørens slagareal. For små soverom vil det ofte bety at løs innredning må flyttes.
 
Foran skap skal det være betjeningsareal på 150 cm, men dette kan reduseres til 90 cm hvis skapet har skyvedører. Detskal være nok garderobeplass til å oppbevare klær og sko på en hensiktsmessig måte.
 
Tenk på løsninger som gjør det enkelt å forflytte seg trygt på soverommet, og at det helst bør være fri gulvplass på tre sider av sengen.