Privat uteplass

God plass for møblering og opphold er viktg ved planlegging av balkonger og terrasser.

Det skal være trinnfri atkomst tl uteplass og døren skal være lett å åpne. På uteplassen skal det være plass tl en snusirkel utenfor møbleringssonen, og underlaget skal være sklisikkert. For boligbygg med krav om heis skal både felles og privat uteareal være universelt utormet, for eksempel balkong eller uteplass/takterrasse.
 
Balkong og terrasse må ha rekkverk eller annen anordning som hindrer at personer faller ut. Rekkverket skal ha slik høyde og utorming at personer ikke utsetes for fare for fall, og slik at barn ikke kan skade seg eller let kan klatre over.