Entre og garderobe

Entréen skal ha tilstrekkelig plass slik at en rullestol kan snu seg uten hindringer.

Entre/inngang i tilgjengelig boenhet skal ha fri passasje utenfor møbleringssone og plass til snusirkel for rullestol utenfor dørens slagradius. Kravet om plass utenfor dørens slagradius gjelder for alle dører som fører til eller fra entré. Prøv å få til en løsning som også gir skapplass ved inngangen. 

Det er viktig at automatisk døråpner og betjeningspanelet får en plassering hvor dørslaget ikke kommer i konflikt med person som skal inn, for eksempel at man blir stående bak døren når den slår opp.

Vurder om det er mulig med belysning i himlingen over inngangsdøren, med punktbelysning mot betjeningspanel og skilt.

Utførende har et stort ansvar i å være nøyaktig i overganger mellom ulike materialer. Legging av sten må utføres nøyaktig, fuger mellom sten må ikke være for brede, kantlinjer må være sammenhengende med tanke på en jevn og konsistent orienteringslinje.