Bod/oppbevaring

Både innvendig oppbevaringsplass og oppbevaringsplass for sykler, sportsutstyr og lignende, skal ha trinnfri atkomst.

Kravet til trinnfri atkomst gjelder uavhengig av om innvendig oppbevaringsplass er i eller utenfor boenheten.

For bod/oppbevaringsplass gjelder ikke kravet om at rullestol skal kunne snu inne i boden/på oppbevaringsplassen. Men det må være tilstrekkelig areal til at rullestolen kan kjøres inn og rygges ut.

Boden skal romme oppstilling av rullestol, barnevogn og lignende.