Planløsning

En god planløsning er viktig for å skape en god og funksjonell bolig.

Alle boenheter bør utformes slik at de kan være fleksible i forhold til varierende livssituasjoner. Planløsningen påvirker byggverkets funksjonalitet, brukbarhet, innemiljøet og mulighet for vedlikehold og renhold.

 Boligen må dimensjoneres med utgangspunkt i at det skal være nok areal for det som krever mest plass. En person i rullestol må enkelt kunne bevege seg mellom entré, kjøkken, stue, soverom og bad. I tillegg må svaksynte og blinde kunne oppfatte detaljer for å danne seg et bilde av helheten.

Tilgang til alle rom
Atkomst til rom i boligen på inngangsplanet skal være uten trinn. Der det av tekniske årsaker er behov for en terskel, må denne være avfaset slik at den ikke er til hinder for bruk av rullestol, rullator og lignende.

Der det er krav til heis skal alle rom, unntatt ekstra bad/toalett, være tilgjengelige for en som benytter rullestol. 

Funksjonelt i hverdagen
Rullestolbrukeren må kunne utføre nødvendige hverdagslige funksjoner innenfor boenheten på en tilfredsstillende måte. Med dette menes at man for eksempel i et soverom skal kunne komme til seng og skap med rullestol. Plassen ved siden av sengen må være tilstrekkelig til at rullestolbruker kan komme seg inn og ut av den. Tilsvarende må det være tilstrekkelig plass til at du kan ta klær og lignende inn/ut av skapet.

Det må også være plass for snuareal i alle oppholdsrom. Det skal ikke overlappe fast innredning eller slagarealet til dører i rommet.

Betjeningsareal og snuareal kan overlappe hverandre.

 I boliger der alle hovedfunksjoner er på inngangsplanet, skal rommene der være tilgjengelige og tilrettelagt for en i rullestol. Kravet om tilgjengelighet gjelder også entré, balkong/terrasse og bod.

Rullestolbruker skal kunne komme inn og ut av boden, men det er ikke krav til snusirkel inne i den. Det er kun krav om at ett bad/toalett på inngangsplanet skal være tilgjengelig.