Trapp

Riktig utforming vil hjelpe svaksynte og blinde til å forstå hvor trappen begynner og slutter, og de vil kunne følge trappen trygt.

For å unngå fall og snubling bør trapper utformes med tette opptrinn og uten utspring på trinnforkant. Rettløpstrapp, eller en trapp med et parti midt i som ikke har stigning (repos), er å foretrekke fremfor trapper som svinger seg. Da blir det plass til foten på hele trinnet.

Trapper skal ha kontrastmarkering og håndløpere. Rekkverk og håndløper bør kunne skilles fra hverandre. Synlighet oppnås ved kontrast mellom farge på bakgrunn og farge på markering.

Håndløperen skal være sammenhengende i hele trappens lengde og føres utover øverste og nederste trinn med avrundet avslutning. Den skal følge trappeløpet sammenhengende også over flate partier, rundt hjørner og i svinger. I ekstra brede trapper bør det i tillegg være håndlist i midten avtrappeløpet.

Det er nøyaktig målsetting som ligger til grunn for detaljer i skjemategninger for trapper og rekkverk. Det er viktig at disse følge med hensyn til slik som:

  • Hvor langt ut rekkverksavslutningen stikker.
  • I hvilken høyde håndløper festes, eller at den er sammenhengende forbi hjørner og langs flate partier.
  • Bredde på merking av trinn og dimensjoner på fare og varselindikator i gulv.