Rampe

Ramper gir trinnfri forbindelse mellom to plan med nivåforskjell.

En rampe kan benyttes for å oppnå trinnfri atkomst ved inngangsparti, internt i bygg for å utjevne små nivåforskjeller, som arkitektonisk element, eller som transportvei for vareleveranser.

Rampen må tilfredsstille visse minimumskrav til bredde, med utgangspunkt i at den skal benyttes av en rullestolbruker. For ramper er det krav til sklisikkert overflatebelegg og håndlister med godt grep.

Det er viktig å være klar over at tillatt tverrfall på en rampe er 2 prosent. Det betyr at i kupert terreng vil du enten måtte fjerne masser eller bygge opp fundament under gangvei eller rampe. I de tilfeller hvor du legger kantstein, og fester rekkverket i dette, må høyden av kantsteinen trekkes fra for å oppnå riktige høyder på håndløper/rekkverk.