Korridorer og svalganger

Sørg for at veien til og fram rommene i boligen er trygg og tilgjengelig for alle. Tenk på løsninger som gjør det lettere å orientere og forflytte seg trygt.


Det skal være enkelt å ta seg fra rom til rom inne i boligen, og til og fra boligen, uavhengig av funksjonsevne. Pass på at faste installasjoner i korridorer og svalganger ikke hindrer tilgjengelighet, og at de ikke utgjør en fare for fall eller sammenstøt. I lange ganger kan sterkt motlys for eksempel gjøre det ekstra vanskelig å se eventuelle hindringer i gangsonen.

Ved nivåforskjeller er det viktig at disse kommer tydelig frem både gjennom synlighet og følbarhet (taktilitet). Trapper skal varsles og det må være et rekkverk å holde seg i, mens farlige snublekanter og glass må merkes slik at man ikke kolliderer med dem.

Pass på at korridorer og svalganger er tilstrekkelig opplyst, og at punktbelysningen ikke skaper større mørke områder mellom hver lyskilde. Husk at lys og lamper skal være avblendet. Tenk på at lysforholdene skal legge til rette for at brukerne skal kunne finne frem og lett orientere seg. Viktig informasjon som etasje- og husnummer bør være ekstra synlig.