Heis

Både den som kjører rullator og triller barnevogn eller som bærer tungt har glede av heisen.

For boenheter er prinsippet at dersom man må gå mer enn én etasje for å komme til boenhetens inngangsdør, skal det være heis. I byggteknisk forskrift TEK er kravet at alle lavblokker på tre eller flere etasjer skal ha heis til alle etasjer. Kravet gjelder ikke for småhus med én boenhet som har flere etasjer/plan, eksempelvis en enebolig i tre etasjer. Krav om heis gjelder heller ikke internt i en leilighet eller i rekkehus.

Heisen skal være stor nok slik at den kan benyttes av gående, rullestolbrukere og for båretransport.

Det skal være lett å finne frem ved hjelp av farger/kontraster, og betjeningspanelet skal være logisk plassert. 

  • Det må være lett å nå opp til knapper, og kunne føle seg frem til etasjenummer, som også bør oppgis ved tale.
  • Nivåforskjell i gulvet i heisen og utenfor må ikke være mer enn 2,5 cm.
  • Speil gjør det enkelt å rulle inn/ut med rullestol, men vær oppmerksom på blending.