Dør

Dører skal være utformet og plassert slik at de er lette å betjene.

I en universell løsning skal en  dør ha  kontrastfarge  mot veggen, slik at den trer frem fra resten av fasaden. Det må være et horisontalt  plan  foran  døren, og fri plass  ved  siden  av  dørens låskant:

  • 50 cm  der  døren  slår  imot  deg.
  • 30 cm  der  den  slår  fra  deg.

Innerdør skal være uten terskel og det som kalles en 9M, altså at det tilsvarer 90 cm. Ytterdør skal være en 10M, tilsvarende  100 cm. Ytterdør/balkongdør skal ha en terskel på eventuelt maks  2,5 cm. Dersom  den  har  terskel  skal  denne  være  avfaset. 

Bruk gjerne belysning i himlingen over inngangsdøren, og punktbelysning mot betjeningspanel og skilt.

Håndtering

Dørvrider  med  hendel gir  godt  grep  for  hånd, og nøkkelhullet skal være synlig. Det må gå an å montere  ekstra  håndgrep  på  dørens  innside.

Låsesystem skal  kreve  liten  håndkraft (maksimalt  3  kg), og døren skal være lett  å  åpne uten å bruke  kraft. Dersom  den  er  tung, må den ha automatisk døråpner. Det er viktig at automatisk døråpner og betjeningspanelet får en plassering hvor dørslaget ikke kommer i konflikt med person som skal inn, for eksempel at man blir stående bak døren når den slår opp.