Kommunikasjonsveier

Det er grunnleggende viktig for kommunikasjonsveier at de er uten hindringer. 

Kommunikasjonsvei benyttes som begrep for atkomst i byggverk og omfatter blant annet korridor, svalgang og trapperom. Begrepet brukes ikke om arealer inne i en boenhet.

For leilighetsbygg er atkomstarealet ofte felles med andre beboere. Dette arealet er i stor grad et felles kommunikasjonsområde hvor flere mennesker beveger seg og betegnes som kommunikasjonsvei. Det omfatter blant annet korridor, svalgang og trapperom.

Fellesarealene må være funksjonelt utformet slik at det kan romme den funksjonen det skal tjene. Det betyr blant annet at alle må kunne ferdes trygt til og fra sin boenhet, når de henter posten, tømmer søppel, eller transporterer møbler og annet utstyr.