Dør

Dører skal være utformet og plassert slik at de er lette å finne og betjene.

I en universell løsning skal en  dør ha  kontrastfarge  mot veggen. Det må være et horisontalt plan  foran  døren, og fri  plass  ved  siden  av  dørens  låskant:

  • 50cm  der  døren  slår  imot  deg.
  • 30cm  der  den  slår  fra  deg.

Innerdør skal være uten terskel og det som kalles en 9M, altså at det tilsvarer 90cm. Ytterdør skal være en 10M, tilsvarende 100cm. Ytterdør/balkongdør skal ha en terskel på maks 2,5 cm. Dersom  den  har  terskel  skal  denne  være avfaset.

Bruk gjerne belysning i himlingen over inngangsdøren, og punktbelysning mot betjeningspanel og skilt.

Håndtering

Dørvrider  med  hendel gir  godt  grep  for  hånd, og nøkkelhullet skal være synlig. Det må gå an å montere  ekstra  håndgrep  på  dørens  innside.

Låsesystem skal  kreve  liten  håndkraft (maksimalt  3  kg), og døren skal være lett  å  åpne uten  å  bruke  kraft. Dersom  den  er  tung,  må den ha  automatisk døråpner.  Det er viktig at automatisk døråpner og betjeningspanelet får en plassering hvor dørslaget ikke kommer i konflikt med person som skal inn, for eksempel at man blir stående bak døren når den slår opp.