Atkomst

Fra offentlig område frem til boligens inngang skal det være tilrettelagt atkomst for alle. Det er viktig at veien fra offentlig vei/fortau, gårdsplass, garasje eller biloppstillingsplass skal være tilstrekkelig belyst og inngangspartiet skal være lett å identifisere.

Vertikale flater i inngangspartiet skal belyses slik at eventuell navneskilt og dør/dørhåndtak er synlig. Dersom inngangen er kameraovervåket eller er utstyrt med porttelefon med kamera, bør belysningen ha gode modellerende egenskaper, dvs. diffust lys eller en kombinasjon av diffust og rettet lys på personer som skal "sees" av kameraet. Innfelte LED-striper i takutspring over et inngangsparti kan gi jevn belysning av hele veggflaten og god modellering hvis utført riktig. Smaltstrålende downlights eller ”spotlights” kan gi god identifikasjon av inngangspartiet, men har dårligere modelleringsevne og gir generelt lite lys til vertikale flater. Belysning med downlights kan ofte bli ujevn, og med markante lyskjegler på veggen, noe som kan gi mer vektlegging av lyskjeglene enn hurtig forståelse av inngangspartiet for alle. Det er viktig at trinn og ramper ved inngang har tilstrekkelig kontrast og belysning, spesielt trappeneser og overganger. 

Det må være:

  • Brede nok dører, korridorer og gangveier.
  • Kort avstand mellom viktige funksjoner.
  • Ryddige gangsoner uten hindringer.