Inngangsparti

Et tilgjengelig og godt synlig inngangsparti gjør det hyggeligere å komme hjem eller å gå på besøk.

Entre/inngang i boligen skal ha fri passasje utenfor møbleringssone og plass til snusirkel for rullestol utenfor dørens slagradius. Kravet om plass utenfor dørens slagradius gjelder for alle dører som fører til eller fra en entré.

Inngangsdøren blir lettere å finne når den er i fargekontrast mot veggen og er godt belyst. Utførende har et stort ansvar i å være nøyaktig i overganger mellom ulike materialer.

Inngangen skal være uten trapper og trinn, slik at det blir lett å komme inn. Det bør være plass til å sette fra seg barnevogn og lignende innenfor døren. 

Skal det legges sten må det utføres nøyaktig. Fuger mellom sten må ikke være for brede, og kantlinjer må være sammenhengende med tanke på en jevn og konsistent orienteringslinje.