Tekniske installasjoner

Tekniske installasjoner og montert betjeningsutstyr skal være tilgjengelig utformet slik at utstyret gir et godt grep og er enkelt å betjene for brukeren.

Betjeningsknapper for lys, varme, ventilasjon og liknende skal være plassert mellom 0,8 og 1,1 meter over gulvnivå. Fast belysning i stue, bad, kjøkken og soverom skal kunne dimmes individuelt. Tekniske installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at installasjonen ikke øker faren vesentlig for at brann oppstår eller at brann og røyk sprer seg.

Dørvridere bør monteres mellom 0,9 og 1,1 meter over gulvnivå og bør vises tydelig ved kontrastfarge til dørbladet. Tenk at vriderne skal ha et langt håndtak som gir plass til hele hånden, og dørvridere som aktiveres med nedgående trykk anbefales. Vinduene bør kunne åpnes og lukkes uten å bruke for mye kraft og ved hjelp av en hånd. Åpne-/lukkebeslaget skal helst ikke være høyere enn 1,1 meter (maks 1,2) fra gulvet. På toalett skal kraner være utstyrt med ettgreps kraner og skoldesperre.

Elektriske installasjoner som ringeklokke og sikringsskap skal monteres slik at betjeningsknappene er mellom 0,8 og 1,1 meter over gulvnivå. Det samme gjelder en stikkontakt i hvert av boligens rom.

Når det gjelder støy skal bygningstekniske installasjoner plasseres, prosjekteres og utføres slik at det sikres tilfredsstillende lydforhold i byggverk og brukerområde og i rom for varig opphold i annen bygning.

Branntekniske installasjoner som har betydning for rednings- og slokkeinnsats skal være tydelig merket.