Luftkvalitet

God luftkvalitet er viktig for alle, men for allergikere og andre med miljøhemminger er luftkvaliteten særlig viktig.

Det er viktig at ventilasjonsløsninger tilfredsstiller kravene til tilførsel av ren luft, riktige luftmengder og tilstrekkelig luftutskiftning i forhold til bruk. Oppvarmingskilder og belysningskilder bør være allergivennlige og ikke gi rom for støvsamling.

Luftkvaliteten påvirkes også av renhold, og det bør være muligheter for godt og enkelt renhold, gode garderobeforhold med lukkede skapløsninger. Tilstreb å bruke materialer som ikke vanskeliggjør rengjøring.

Vær nøye med å bruke godkjente miljøsertifiserte materialer som ikke avgir gasser.