Innemiljø

Overfølsomhet, allergi og astma kan forebygges med riktig materialbruk og godt inneklima. 

Minst 1,5 millioner nordmenn lider av astma, allergi, eksem, kols eller overfølsomhetssykdommer. Et innpust, eller en lett berøring av et rekkverk, som setter deg i kontakt med et materiale du ikke tåler, kan være alt som skal til for å utløse slike plager. Luftmengde og -kvalitet må dimensjoneres etter antall brukere av boligen. 

Unngå påvrikningskilder

  • Biologisk forurensing på grunn av for høy fuktighet eller fuktskader på bygningen, som gir vekstmuligheter for sopp, mugg og bakterier.
  • Pollen, støv og annen forurensing. Begrens innvirkningen på luftkvaliteten fra veier og virksomheter i nærheten, og at støv og skitt trekkes inn i lokalene.
  • Materialer som fremkaller allergiske reaksjoner og avdampning fra kjemiske forbindelser. Bruk godkjente, miljøsertifiserte materialer som ikke avgir gasser.
  • Oppvarmingskilder og belysning som samler støv.
  • Opphopning av støv på vanskelig tilgjengelige flater.
  • For høy innetemperatur.
  • Planter og trær som avgir pollen eller sterk duft. Bjørk, or, hassel og burot er blant de mest allergifremkallende trærne.

Legg til rette for godt innemiljø

  • Ventilasjons- og varmeanlegg får rutinemessig ettersyn og vedlikehold.
  • Det er enkelt å holde rent. Velg rengjøringsvennlige materialer som gir liten grad av refleksjon, og som ikke avgir gasser.
  • Det er lukkede garderober og skap.