Husnummer på fasade. Foto: Husbanken

Veifinning

Gjør det enkelt for alle å finne frem dit de skal.

Inngangspartiet må være lett å finne og må tre tydelig fram i fasaden. Dette oppnås med en kombinasjon av god bygningsutforming og bevisst bruk av materialer, farger og kontraster. Belysning av inngangsparti og tydelig skilting vil også bidra til god synliggjøring og enkel veifinning. Det er lettere å orientere seg fra lang avstand dersom inngangspartiet er sentralt plassert. 

Skilt og andre merkesystemer skal gjøre det enkelt å finne frem i bygget, og må være lette å finne og lese. De bør ha entydig tekst med tilstrekkelig størrelse på bokstaver og presenteres i kontrastfarge til bakgrunnen. Piktogrammer er som oftest lettere å lese og oppfatte enn tekst. Skilt, symboler og tekst som viser rømningsveier og sikkerhetsutstyr må også lett kunne oppfattes under rømning. 

Etasjenummer vil gjøre orienteringen mellom etasjer enklere. De skal være lesbare og følbare i alle etasjer. Det er selve etasjetallet som skal kunne leses med fingrene. Etasjene kan også markeres taktilt (følbart) i form av hakk eller knotter på underside av håndløper i trapp. 

Belysning skal være tilstrekkelig samtidig som den ikke må skape blending.

Trapp må ha kontrastmarkering av trinn,  fare- og oppmerksomhetsfelt og håndløper. Felles heis må være lett å finne og enkel å betjene.

Korridorer mellom boligenheter må være romslige og det må ikke plasseres faste eller løse gjenstander i gangsonen.