Lysforhold

God belysning og bevisst bruk av farger og kontraster gjør det lettere å oppfatte rommets form. 

Kontraster, lys og skygge gjør at vi kan oppfatte dybde, bevegelser og skille objekter fra hverandre. En god belysningsløsning er en kombinasjon av direkte og indirekte belysning. Indirekte belysning gir behov for mange lyskilder og man bør derfor være forsiktig med for stor andel av denne type belysning. For lyskilder generelt gjelder det at man unngår blending og at man benytter armaturer med god avskjerming og optikk. Det anbefales å benytte høyfrekvente armaturer som gir et flimmerfritt lys som kan dimmes.

Belysning skal fremheve det som er viktig, på samme måte som bevisst utelatelse av belysning skjuler det som ikke er viktig. Øk belysningsstyrken i utvalgte områder som inngangspartier, øverst og nederst i trappeløp, foran heiser og ved informasjonstavler og skilt. 

Riktig belysning er et viktig virkemiddel for å forbygge skader. Blending fra lysarmaturer og sollys er ubehagelig for alle. Det er svært uheldig for personer med nedsatt syn, da det gir dårlige orienteringsmuligheter og øker faren for uhell. 

Blanke flater kan gi uønskede reflekser fra belysning som kan forstyrre muligheten til å orientere seg. Mørke flater krever sterkere belysning enn lyse flater. Det er derfor viktig å avstemme belysning med materialbruk.