Brannsikkerhet

Vær bevisst forhold knyttet til orienterbarhet og sikkerhet for å redusere omfanget av uhell og farlige situasjoner.

Brann og rømningsløsninger må planlegges slik at alle kan komme seg ut på egenhånd. Økt tilrettelegging og tilgjengelighet til byggverk for personer med funksjonsnedsettelse, krever at vi samtidig sørger for at brannsikkerheten er tilfredsstillende ivaretatt.

De branntekniske kravene i byggteknisk forskrift TEK skal øke den tiden som er tilgjengelig til rømning og redning ved brann. Kravene gjelder i hovedsak automatiske brannslokkeanlegg, brannalarmanlegg og evakueringsplaner. 

Byggeregler for sikkerhet ved brann (åpner i nytt vindu)