Bygningsutforming

Bygg og uteområder skal planlegges og bygges med likeverdig tilgjengelighet, slik at de kan brukes av alle.

Løsningene må sikre at hensynet til funksjonsnedsettelser blir ivaretatt, inkludert bruk av tekniske hjelpemidler. God merking og skilting gjør det også lettere å orientere seg i et bygg. Kontrastmarkering av stolper, glassflater og glassdører er viktig for å unngå sammenstøt og at noen skader seg. Det bør være nok plass til å manøvrere manuell og elektrisk drevet rullestol: ingen stigning, kanter og terskler, og det skal helst være trinnfritt.

  • Planløsning må være god, oversiktlig og logisk, og heis skal inngå i hovedløsningen. Underlag som er jevnt og fast. Rekke- og sikthøyde må være tilpasset både stående og sittende; skilt, skranker, automater, utstyr. Trapp suppleres med heis, eller rampe ved mindre nivåforskjeller.
  • Det må være et veifinningssystem med taktil, auditiv og visuell (følbar, hørbar og synlig) informasjon samt ledelinjer i en helhetlig plan.
  • Det bør være god bruk av belysning og kontraster. Unngå blending.
  • Tydelig informasjon, med bokstavtyper og kontraster som er lett å lese og standardiserte symboler. Det bør være tale i tillegg til tekst, med varsling av etasje i heis. Det bør være taktil, altså følbar, merking, i tillegg til merking av glassflater.
  • Pass på at det er god akustikk, og at materialbruk i tak og vegger gir gode lydforhold. Bruk generelt materialer som ikke er allergiframkallende og er enkle å renholde. Ta et bevisst valg av busker, trær og blomster for å hindre allergiske reaksjoner.