Vindu

Et vindu skal gi god mulighet for dagslys, og til å se hva som skjer utenfor. Det er også viktig at det er lett å kunne åpne vinduet for å lufte.

Plassering

Plassering av vinduene må planlegges slik at muligheten for å se ut også blir ivaretatt fra sittende stilling. Det skal være fri gulvplass foran vindu, så prøv å unngå for dype vinduskarmer og ovner foran vinduet. Vinduer med bare krever én vrider nederst på vinduet (mellom 0,8 – 1,15 meter over gulvnivå) for å kunne åpne det, vil gjøre dette mye lettere. Selve vrideren må kunne åpnes med liten kraft (maks 3 kg), slik at også de med nedsett muskelstyrke kan åpne vinduet.

Sikkerhet

Når en gjør det lettere å åpne et vindu, er det viktig at en også ivaretar sikkerheten for å hindre at barn kan klatre opp og ramle ut. Vinduet skal derfor ha en brystning eller rekkverk på minst 0,7 meter fra og med tredje etasje, men ikke høyere enn 0,8 meter slik at en person i sittende stilling fremdeles kan se ut. Fra andre etasje skal det være barnesikring på vinduet, og det skal være lett å pusse vinduene fra innsiden uten å måtte lene seg ut.

Lys

God bruk av dagslys gjør en bolig triveligere, og gjør den mer brukbar. Tenk derfor på hvordan en best mulig kan bruke det naturlige lyset til å lyssette boligen på dagtid. Vær oppmerksom på at et vindu som vender mot sør og vest bør ha mulighet til tilstrekkelig solavskjerming. Dette er spesielt viktig om vinduet er i enden av en korridor og i trappeløp, der det kan skape sterk blending og bør derfor unngås.