Dør

Dører skal være utformet og plassert slik at de er lette å betjene.

I en universell løsning skal en  dør ha  kontastfarge  mot veggen. Det må være et horisontalt  plan  foran  døren, og fri  plass  ved  siden  av  dørens  låskant:

  • 50 cm  der  døren  slår  imot  deg.
  • 30 cm  der  den  slår  fra  deg.

Innerdør skal være uten terskel og det som kalles en 9M, altså at det tilsvarer 90 cm. Ytterdør skal være en 10M, tilsvarer 100 cm. Ytterdør/balkongdør skal ha en terskel på eventuelt maks 2,5 cm. Dersom  den  har  terskel  skal  denne være avfaset.

Bruk gjerne belysning i himlingen over inngangsdøren, og punktbelysning mot betjeningspanel og skilt.

Håndtering kan forenkles

Dørvrider  med  hendel gir  godt  grep  for  hånd, og nøkkelhullet skal være synlig. Det må gå an å montere  ekstra  håndgrep  på  dørens  innside. 

Låsesystem skal  kreve  liten  håndkraft (maksimalt  3 kg), og døren skal være lett  å  åpne uten  å  bruke  kraft. Dersom  den  er  tung, må den ha  automatisk døråpner.  Det er viktig at automatisk døråpner og betjeningspanelet får en plassering hvor dørslaget ikke kommer i konflikt med person som skal inn, for eksempel at man blir stående bak døren når den slår opp.