Betjeningstablå

Alle brytere og knapper må kunne betjenes med én hånd, og selv om en har nedsatt syn.

Skilt, styrings- og betjeningspaneler, håndtak, armaturer og brytere skal være lette å betjene med én hånd. De skal kunne håndteres med et grep/trykk utenfor stor kraft, og vindu i bolig skal kunne nås fra sittende stilling.

Det skal benyttes dør- og vindusvridere som er D-formede, L-formede eller ensidige vektstangvridere. De bør ha langt håndtak, som gir plass til hele hånden. Vriderne skal ha en fri plass til dørbladet på 50 mm, og vriderlengden skal være minst 100 millimeter. Dørvridere bør monteres mellom 900-1100 millimeter over golvnivå. Det anbefales dørvridere som aktiveres med nedgående trykk. Dørvriderne børe ha kontrastfarge til dørbladet. 

Navn, leilighetsnummer og lignende skal ha en fontstørrelse på minst 16 med synlig kontrast til bakgrunnen.

Stikkontakter skal være 500 millimeter fra hjørne.

Ringeklokker skal være enkle å betjene og skal kunne betjenes fra ringetablåer, som er montert mellom 800-1100 millimeter over golvnivå.

Sikringsskap skal monteres, slik at betjeningsknappene i skapet er plassert minst 800-1100 millimeter over gulvnivå. I hvert rom skal det plasseres en stikkontakt i høyden mellom 800 – 1100 millimeter.   

Kraner og batterier skal være av ettgrepstypen og ha skåldesperre.