Bygningsdeler og betjening

I en bolig er det en rekke forhold omkring håndtering eller betjening av bygningsdeler som skal åpnes,lukkes, slås av og på, f.eks. dører og vinduer, innredninger, utstyr og tekniske installasjoner som lysbrytere, manøverpaneler, ringeklokker, magnetkortlesere m.m

Når fysisk kraft reduseres og evne til bevegelse og forflytning endres, kompenserer vi med å støtte oss til noe, eller ta i bruk hjelpemidler. God planløsning og riktig plassering og utforming av bygningsdeler, installasjoner m.m. bidrar til god brukbarhet for alle. Betjeningspanel må være av en slik art at knapper, håndtak, brytere m.m. er lette å se og føle (taktil merking). De må enkelt kunne nås om man sitter eller står, og om man er liten eller stor.