Varsling

Alarmer, slokkeutstyr og evakueringsplaner er viktig å ha på plass for å varsle og håndtere nødsituasjoner.

Automatiske brannslokkeanlegg

Skal installeres i boliger hvor det kreves heis, og i andre byggverk beregnet for overnatting eller for personer som er syke/har funksjonsnedsettelse.

Det gjøres unntak for midlertidige bygg, og bygg som ikke er tilknyttet offentlig, eller tilsvarende privat, vannforsyning.

Brannalarmanlegg

Skal være installert i alle bygg. Det kan være enklere varslingsutstyr, basert på røykvarslere, i bygg beregnet på få personer og av mindre størrelse. Det forutsetter at rømningsforholdene er enkle og oversiktlige.Røykvarslere skal være tilknyttet strømforsyningen og ha batteribackup.

Evakueringsplaner må ta hensyn til personer med funksjonsnedsettelse.