Rømning

Rømningsmuligheter må være sentralt i all planlegging. 

Strategien bør være å iverksette de mest effektive tiltak som vil ha størst effekt i forhold til personsikkerheten.

Prioriter tiltak som øker den tilgjengelige rømnings- og redningstiden ved brann. Installer et automatisk brannslokkeanlegg. Det vil med meget stor sannsynlighet bidra til å få kontroll over, slokke brannen, på et tidlig stadium.

  • For byggverk som plasseres i skrånende terreng må det være mulighet for rømning fra flere plan.
  • Det må være god tilgang for utrykningskjøretøyer hele året samt for brøytebiler vinterstid.