Brannsikkerhet

Brann og rømningsløsninger må planlegges slik at alle kan komme seg ut på egenhånd.

De branntekniske kravene i byggteknisk forskrift TEK10 skal øke den tiden som er tilgjengelig til rømning og redning ved brann. Kravene gjelder i hovedsak automatiske brannslokkeanlegg, brannalarmanlegg og evakueringsplaner.

Bakgrunn for kravene

De nye branntekniske kravene ble innført som en konsekvens av krav til universell utforming av byggverk og økt tilgjengelighet i boligbygninger. De skal også motvirke økt brannrisiko som følge av aldersutviklingen i befolkningen. For å redusere branndødshyppigheten, må det derfor iverksettes tiltak i boliger.

Økt tilrettelegging og tilgjengelighet til byggverk for personer med funksjonsnedsettelse, krever at vi samtidig sørger for at brannsikkerheten er tilfredsstillende ivaretatt. Det skal være mulig for alle å kunne orientere seg og komme frem i en nødsituasjon. 

Byggeregler for sikkerhet ved brann (åpnes i eget vindu)