Inngangsparti i Løvåshagen. Foto: Sintef Byggforsk

Bolig

Nye boliger skal være tilgjengelige. Det er likevel ikke noe i veien for å ha høyere ambisjoner for boligen enn det minimumsnivået som byggeforskriften krever.

Bildet viser boligprosjektet Løvåshagen i Bergen, et boligprosjekt der utbygger og arkitekt sammen med Husbanken samarbeidet om nytenking rundt energireduserende tiltak i kombinasjon med unviersell utforming og fremtidsrettet arkitektur, på et tidspunkt da det ikke var gitt tydelige regler for universell utforming i forskrift eller standard.

Arkitekt: ABO plan og arkitektur

Foto: Sintef Byggforsk

Tomteforhold

For å skape god tilgjengelighet er møtet mellom bygg og terreng særlig viktig.

Tomteforhold

Uteområder og fellesanlegg

Utformingen av området i tilknytningen til boligen er like viktig som boligen i seg selv for at løsningen skal bli universell.

Uteområder og fellesanlegg

Bygningsutforming

Bygg og uteområder skal planlegges og bygges med likeverdig tilgjengelighet, slik at de kan brukes av alle.

Bygningsutforming

Inngangsparti

Et tilgjengelig og godt synlig inngangsparti gjør det hyggeligere å komme hjem eller å gå på besøk.

Inngangsparti

Kommunikasjonsveier

Det er grunnleggende viktig for kommunikasjonsveier at de er uten hindringer. 

Kommunikasjonsveier

Planløsning

En god planløsning er viktig for å skape en god og funksjonell bolig.

Planløsning

Bygningsdeler og betjening

I en bolig er det en rekke forhold omkring håndtering eller betjening av bygningsdeler som skal åpnes,lukkes, slås av og på, f.eks. dører og vinduer, innredninger, utstyr og tekniske installasjoner som lysbrytere,

Bygningsdeler og betjening

Innemiljø

Overfølsomhet, allergi og astma kan forebygges med riktig materialbruk og godt inneklima. 

Innemiljø

Brannsikkerhet

Brann og rømningsløsninger må planlegges slik at alle kan komme seg ut på egenhånd.

Brannsikkerhet