Last opp et bilde

Merk bildet med kategorien(e) som passer:

Vis bilder som er merket med:

 • Avfallsystem- Flerleilighetsbygg i Klostergata i Trondheim
 • Betjeningspanel i heis - St. Olavs hospital i Trondheim
 • Vertikal forbindelse for alle
 • Enkel kollisjons-sikkring av glassvegger og dører
 • Universelle skilt med taktil tekst og symbol
 • Trappemarkering: Farefelt, Oppmerksomhetsfelt og trappeneser
 • Etasjemarkering og oppmerksomhetsfelt til trapp
 • Universelt utfomret skilt til verneverdig bygning
 • Glassdekor og kollisjonsikkring
 • Toalettskilt med dørdekor - Piktogram
 • Taktil oversiktskart - oversiktstavle universelt utformet
 • Heis og etasje skilt med universell utforming
 • Lansering av Se universelt på Gjøvik
 • Etterinstallasjon heis og nytt trapperom
 • Stormen bibliotek Bodø motlys
 • Nordlandsbankens bygg Storgata Bodø
 • Retningsangivende Ledelinjersystem
 • Beste metode for rengjøring av taktile ledelinjer.
 • Farefelt og trappenesemarkører
 • Ledelinje med liten dørindikator
 • Ledelinje med start/stopp felt
 • Farefelt og trappenesemarkører
 • Oppmerksomhetsfelt og trappenesemarkører
 • Trekanten kjøpesenter Bodø
 • Farefelt
 • Stormen bibliotek Bodø motlys
 • Ledelinjer
 • Stormen bibliotek Bodø ledelinjer ute
 • Haptiles terskelrampe
 • Ledelinjer og veifinning i Moldebadet
 • Håndløpere i trappeoppgang på St. Olavs hospital
 • Ledelinjer til inngangen til Foss Vidergående skole
 • Trapp og rampe, Kampen Omsorg+
 • Universell utforming på Tverlandet togstasjon
 • Blendfri belysning i rulletrapp
 • Adkomst til leilighetsbygg med naturlige ledelinjer
 • Ordentlig stor terrasse i leilighetsbygg
 • Merking av trappenese ute.
 • Servant på handikaptoalett
 • Trinnfri offentlig kommunikasjon
 • Strandpromenade
 • Naturlig ledelinje, planfri tilgang.
 • Fleksibel ute-servering
 • Skranke med krykkeholder og teleslynge
 • Montering av nødvendig utstyr i dusj-sone
 • Heisinngang
 • Fleksibelt hc-toalett på hotellrom
 • Trinnfri offentlig kommunikasjon, trikk.
 • Gangsone utomhus med avgrensning.
 • Elegant, mobil rampe fra hotellrom til terrasse.
 • Utendørs amfi med merking.
 • Eksakt informasjon fra håndleder.
 • "Liten tue kan velte stort lass"!
 • Sitteplass offentlig miljø.
 • Publikumstoalett i Australia
 • "Bryggesti" på offentlig friområde.
 • Informasjonsskilt 1000 års stien Sarpsborg
 • 20160627_7824fb04-d6c0-43ad-af4d-de3486f98dce.JPG
 • Svevestien, universelt utformet tursti
 • Trinnfri tilkomst til York Minster, York
 • Rampe, sideinngang til Asker kirke
 • Ladeparken i Trondheim
 • St. Olavs Hospital
 • Universell utforming i offentlig byrom
 • Trapp og heis i i biblioteket Stormen i Bodø
 • Trapp og heis i i biblioteket Stormen i Bodø
 • Kommunal trapp tilrettelegges med enkle midler
 • Farefelt
 • Håndløpermerking
 • Ledelinjer
 • Glassmerking
 • Taktilt oversiktskart
 • Farefelt
 • Adkomstvei med tydelige ledelinjer
 • Adkomstvei parkeringsplass
 • Adkomstvei på en parkeringsplass
 • Adkomstvei til boliger
 • Adkomstvei til boliger med ledelinjer og gelender
 • Adkomstvei til garasje
 • Adkomstvei til publikumsbygning med farger
 • Balkonger i Løvåshagen
 • Belysning til inngangsparti og lekeplass
 • Felles uteområde
 • Felles uteområde i Løvåshagen
 • Felles uteområde med gangadkomst
 • Felles uteområde med tilgjengelig inngangsparti
 • Fri gulvplass på bad med trinnfri dusjsone
 • Fri plass under servant
 • Gangsoner på lekeplass
 • Garderobe i betjeningshøyde med knagger
 • Garderobe i betjeningshøyder
 • Glass og belysning i inngangsparti
 • Grønn skilting til toaletter på dør
 • Heis og trapp i uteområde
 • Heisdører
 • Heisinngang med merking
 • Husnummer på fasade i uteområde
 • Husnummer på fasade
 • Håndlist i kommunikasjonsvei
 • Håndlist i trapp
 • Håndlist som rekkverk
 • Håndlister langs rekkverk i publikumsbygning
 • Infoskilt om teleslynge i heis
 • Inngangsparti butikk trinnfrihet
 • Inngangsparti med trinnfrihet
 • Innsiden av heis med utsikt mot kommunikasjonsvei
 • Kommunikasjonsbygning med ledelinje
 • Kommunikasjonsvei i gangsone med ledelinjer
 • Kommunikasjonsvei ledelinjer trappeavsats
 • Kommunikasjonsvei markert i gangsone
 • Kommunikasjonsvei med ledelinjer i trappeavsats
 • Kommunikasjonsvei med ledelinjer på trappeavsats
 • Kommunikasjonsvei med skilt og infotavle
 • Kommunikasjonsvei med trinnfritt inngangsparti og merkede glassdører
 • Kontor med heve/senk arbeidsbord
 • Kontrastmerking på glass ved siden av dør
 • Kontrastmerking på glassdør
 • Kontrastmerking på skyvedører i inngangsparti
 • Ledelinjer
 • Ledelinjer i inngangsparti til publikumsbygning
 • Ledelinjer i inngangsparti til publikumsbygning
 • Ledelinjer og markering av trinn øverst i trapp
 • Ledelinjer på tepper og gulv
 • Lekeplass i Løvåshagen
 • Lysbryter og stikkontakt i betjeningshøyde
 • Løs møblering av stoler og bord
 • Mann venter på heis
 • Markering av konturer til trappetrinn
 • Markering av buede trappetrinn i trapp
 • Markering av trinn øverst i trapp
 • Oppholdsareal i kjøkkenområde
 • Oppholdsareal med vaskekum
 • Oppholdsrom i publikumsbygning
 • Oppholdsrom med løs møblering av stoler
 • Oppholdsrom med løs møblering, bord og stoler
 • Oppholdsrom med løs møblering, detalje stolben
 • Oppmerksomhetsfelt nederst ved trapper
 • Oppmerksomhetsfelt ved trapp
 • Passasje til dør i gang med snusirkel
 • Passasje til vindu i soverom
 • Planter som skjerming
 • Privat uteområde på Løvåshagen
 • Adkomstvei til publikumsbygning
 • Publikumsbygning gangsoner
 • Publikumsbygning med automatisk døråpner
 • Publikumsbygning med gelender
 • Publikumsbygning med rullestolareal i skranke
 • Publikumsbygning med skilt for teleslynge
 • Publikumsbygning med trapp og infotavle
 • Publikumsbygning med trappeoppgang med markering av trinn
 • Publikumsbygning resepsjon og ledelinjer
 • Publikumsbygning skilt
 • Publikumsbygning, dør med automatisk døråpner
 • Publikumsbygning, dør med luminanskontrast
 • Publikumsbygning, garderobe med betjeningshøyde
 • Publikumsbygning, inngang til heis med kontrastfarger
 • Publikumsbygning, kjøkkenområde med fri plass under servant
 • Publikumsbygning, kommunikasjonsvei med ledelinjer i kjøkkenområde
 • Publikumsbygning, resepsjon og infotavle
 • Rekkverk i publikumsområde
 • Rosa skilting til toaletter på dør
 • Servant med fri gulvplass
 • Servant med tydelige kontraster
 • Servant og toalett med tydelige kontraster
 • Sideplass ved dør i stue
 • Skilt på en strand i Barcelona
 • Skilting til toaletter
 • Skilting til toaletter på dør
 • Snusirkel i stue
 • Snø på parkeringsplass
 • Stemmemyr, inngangsparti
 • Stikkontakter i betjeningshøyde
 • Stikkontakter i betjeningshøyde i trapp
 • Svalgang på Løvåshagen
 • Tilgjengelig nødvendig oppbevaringsplass for rullestol på kjøkken
 • Tilgjengelig nødvendig oppbevaringsplass for rullestol på soverom
 • Toalett med fri gulvplass og hjelpemidler
 • Toalett med tydelige kontraster
 • Trapper i Løvåshagen
 • Trinnfri adkomst til avfallssystem og kildesortering
 • Utforming av håndlist
 • Utforming av håndlist på trerekkverk
 • Utforming av informasjonsskilt
 • Utgang fra heis
 • Åpen heis med trinnfri inngang og merking og knapper i betjeningshøyde