Uteoppholdsareal, Kvernkallen barnehage. Foto: Universell utforming AS

Uteoppholdsareal

Uteoppholdsarealer skal være egnet for de funksjoner de skal fylle, og må utformes slik at en unngår ulykker.

Med uteareal menes opparbeidet atkomst, parkeringsareal, uteoppholdsareal i tilknytning til byggverk.

For arbeids- og publikumsbygg med krav om heis skal alle fellesareal, inkludert balkonger, uteplasser og takterrasser være universelt utformet. 

Det skal være trinnfri atkomst til uteplassen, og døren til den skal være lett å åpne.Kravet til trinnfri atkomst krever bevissthet i tomtebehandling, riktig planering og utførelse av fundament og grunnarbeider.